tai facebook

game android dich vu ke toan xu ly nuoc thanh lap cong ty

Phòng Nội vụ Hoài Nhơn - Số 04, đường 28/3, TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

Home CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Thông tin về cải cách hành chính Báo cáo cải cách hành chính năm 2012
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Báo cáo cải cách hành chính năm 2012
Cải cách hành chính - Tin cải cách hành chính

BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2012 

(Ảnh: Minh họa)

Thực hiện công văn số 855/UBND-NC ngày 23/03/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-CTUBND ngày 09/4/2012 của UBND huyện Hoài Nhơn về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2012, trong đó giao cho Phòng Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện và định kỳ tổng hợp, báo cáo việc thực hiện kế hoạch với UBND huyện,

Để kịp thời tổng hợp trình UBND huyện báo cáo cải cách hành chính năm 2012 cho UBND tỉnh Bình Định theo đúng quy định, Phòng Nội vụ đề nghị:

Thủ trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện việc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2012 theo nội dung sau:

- Đối các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện báo cáo theo Phụ lục 01;

- Đối với UBND các xã, thị trấn báo cáo theo mẫu đề cương và theo Phụ lục 01.

Đề nghị Thủ Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả bằng văn bản về Phòng Nội vụ, đồng thời gửi nội dung về địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , thời hạn gửi báo cáo chậm nhất đến hết ngày 25/11/2012./.

 Tải: Công văn 154/NV-CCHC, Mẫu đề cương, Phụ lục 01

 

LIÊN KẾT NHANH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 21 khách Trực tuyến