tai facebook

game android dich vu ke toan xu ly nuoc thanh lap cong ty

Phòng Nội vụ Hoài Nhơn - Số 04, đường 28/3, TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Tôn giáo

TÊN LOẠI

SỐ, KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Pháp lệnh

Pháp lệnh số

21/2004/PL-UBTVQH11

18/6/2004

Pháp lệnh về Tín ngưỡng, tôn giáo

 

Nghị định

Nghị định số

22/2005/NĐ-CP

18/6/2004

Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

 

 Nghị định

 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

 08/11/2012

 Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

 

Chỉ thị

Chỉ thị số 1940/CT-TTg

31/12/2008

 Chỉ thị về nhà đất liên quan đến tôn giáo

 

 Nghị định

Nghị định số 26/1999/NĐ-CP

19/4/1999

 Nghị định về các hoạt động tôn giáo

 

Thông tư liên tịch 

Thông tư liên tịch số 1646/TTLT-TCĐC-TGCP

30/10/2000

Thông tư liên tịch hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở tôn giáo đang sử dụng

VĂN BẢN CỦA TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT NHANH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 17 khách Trực tuyến