máy đo nhiệt độ máy đo độ ồn máy đo ánh sáng áo sơ mi công sở áo sơ mi nữ đẹp áo sơ mi nữ hàn quốc chân váy đẹp đầm công sở đẹp váy công sở đẹp đầm dự tiệc áo khoác phao nữ áo khoác phao nữ áo khoác dạ dáng dài áo khoác dạ dáng ngắn
Home TỔ CHỨC CÁN BỘ Thông tin về công tác TCCB Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Tổ chức cán bộ - Tin tổ chức cán bộ

QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Theo đó:

Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế nhà nước và xếp lương theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, nhà nước, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế nhà nước và xếp lương theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ được cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ.

3. Cán bộ, công chức cấp xã đã được xếp lương như công chức hành chính theo các bảng lươngchuyên môn, nghiệp vụ.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (kể cả người hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp) trong cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, nhà nước, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức.

Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại Điều 1 Quy định này được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau:

1. Mức lương hiện hưởng chưa xếp bậc l­ương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh và còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc l­ương thường xuyên theo quy định.

2. Trong thời gian giữ bậc lương đã lập thành tích xuất sắc được cấp có thẩm quyền công nhận, tôn vinh, đánh giá bằng một trong những hình thức sau:

a) Các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua quy định tại Điều 77 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Các trường hợp đặc biệt có thành tích nổi trội, đột xuất khác do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đề nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Không có sai phạm bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền trong suốt thời gian giữ bậc lương.

Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn

1. Chỉ tiêu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong một năm không vượt quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc biên chế trả lương (chỉ tính phần nguyên) của cơ quan, đơn vị, địa phương. Cách tính cụ thể như sau:

a) Cơ quan, đơn vị, địa phương có từ 20 biên chế trả lương trở lên:

Cứ 20 người thuộc biên chế trả lương được 01 chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn. Trường hợp số biên chế trả lương dư ra dưới 20 thì được xem xét giao thêm chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn trong năm sau theo nguyên tắc quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này.

b) Cơ quan, đơn vị, địa phương có dưới 20 biên chế trả lương:

- Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương có từ 10 người đến dưới 20 người thuộc biên chế trả lương: cứ 02 năm liên tục được 01 chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn.

- Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương có dưới 10 người thuộc biên chế trả lương: cứ 03 năm liên tục được 01 chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn.

2. Tính đến hết Quý I của năm sau, cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện hết số chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn của năm đó (kể cả số chỉ tiêu được giao thêm) thì không được tính vào chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm sau.

Thời gian, thời điểm nâng bậc lương trước thời hạn và thời gian tính nâng bậc lương lần sau

1. Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn là 12 tháng so với thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

2. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới được xác định bằng cách tính lùi từ thời điểm được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định tương ứng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn.

3. Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ thời điểm được hưởng bậc lương mới.

Cấp độ thành tích và quy định về ưu tiên trong xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Cấp độ thành tích theo thứ tự từ cao xuống thấp:

a) Giải thưởng Hồ Chí Minh;

b) Giải thưởng Nhà nước;

c) Danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

d) Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân;

đ) Danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú;

e) Huân chương Lao động hạng Nhất;

f) Huân chương Lao động hạng Nhì;

g) Huân chương Lao động hạng Ba, trong đó xét theo thứ tự thành tích được tặng thưởng sau:

- Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiến, giải pháp hữu ích được Hội đồng khoa học cấp bộ đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực;

- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể;

- Có 7 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” và có hai lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”.

h) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

i) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

j) Các trường hợp đặc biệt có thành tích nổi trội, đột xuất khác do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đề nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Quy định về chế độ ưu tiên:

a) Xét người có thành tích xuất sắc từ cao xuống thấp theo quy định tại khoản 1 Điều này cho đến hết chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn.

b) Trường hợp có nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngang nhau về cấp độ thành tích ở chỉ tiêu cuối cùng thì ưu tiên theo thứ tự sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa được nâng bậc lương trước thời hạn;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có tuổi đời lớn hơn;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là nữ;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng khoa học cấp tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền công nhận được ứng dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả rõ rệt;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngoài thành tích được dùng làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn còn có nhiều thành tích khác hơn.

Trường hợp vẫn không xác định được người được nâng bậc lương trước thời hạn thì Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, quyết định.

Tải về: Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

 

LIÊN KẾT NHANH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lịch

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 9 khách Trực tuyến


 
cong ty thiet ke web may đồng phục học phát âm tiếng anh học thiết kế web bán thùng container thay man hinh iphone Căn hộ Green Valley thi cong phong karaoke