máy đo nhiệt độ máy đo độ ồn máy đo ánh sáng áo sơ mi công sở áo sơ mi nữ đẹp áo sơ mi nữ hàn quốc chân váy đẹp đầm công sở đẹp váy công sở đẹp đầm dự tiệc áo khoác phao nữ áo khoác phao nữ áo khoác dạ dáng dài áo khoác dạ dáng ngắn
Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Quy định thời gian tổng kết phong trào thi đua các Cụm, Khối thi đua thuộc huyện

QUY ĐỊNH THỜI GIAN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA CÁC CỤM, KHỐI THI ĐUA THUỘC HUYỆN 

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-HĐTĐKT ngày 01/12/2015 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện về việc tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua thuộc huyện; Hướng dẫn số 03/HD-HĐTĐKT ngày 31/10/2016 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện về tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016.

Để có cơ sở xét, chọn đơn vị dẫn đầu các Cụm, Khối thi đua thuộc huyện năm 2016, Phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện) đề nghị các đơn vị trong Cụm, Khối thi đua thuộc huyện thực hiện các nội dung sau đây:

1. Gửi báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2016 và bảng tự chấm điểm (theo tiêu chí, thang điểm của Chủ tịch UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định số 5113/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 và Quyết định số 5114/QĐ-UBND ngày 22/7/2016) cho Trưởng Cụm, Trưởng Khối thi đua để lập báo cáo tổng kết Cụm, Khối và tổng hợp kết quả chấm điểm các đơn vị trong Cụm, Khối thi đua; đồng thời gửi qua Phòng Nội vụ huyện để theo dõi.

2. Trưởng các Cụm, Khối thi đua (xã Hoài Châu Bắc, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Liên đoàn Lao động huyện) xây dựng báo cáo tổng kết Cụm, Khối thi đua gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 06/01/2017 và tổ chức họp phúc tra điểm thi đua các đơn vị trong Cụm, Khối Thi đua vào tuần thứ 1 của tháng 1/2017.

3. Thời gian tổ chức tổng kết phong trào thi đua các Cụm, Khối thi đua thực hiện vào tuần thứ 2 của tháng 1/2017, địa điểm tổ chức tại đơn vị của Phó trưởng các Cụm, Khối thi đua (xã Hoài Tân, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Lao động Thương binh- xã hội).

4. Trưởng, Phó các Cụm, Khối thi đua thuộc huyện căn cứ các nội dung của Hướng dẫn số 02/HD-HĐTĐKT ngày 01/12/2015 của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện về tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua thuộc huyện để tổ chức phúc tra điểm và tổng kết phong trào thi đua năm 2016 theo đúng quy định.

Phòng Nội vụ đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung trên để Phòng có cơ sở tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu Cụm, Khối thi đua theo đúng thời gian quy định./.

 File đính kèm:

 HD số 02/HD-HĐTĐKT ngày 01/12/2015.

 HD số 03/HD-HĐTĐKT ngày 31/10/2016.

 QĐ số 5113/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 (*.PDF)

 Bảng điểm khối thi đua các cơ quan (*.DOC)

 QĐ số 5114/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 (*.PDF)

 Bảng điểm Cụm thi đua các xã, thị trấn.(*.DOC)

 
UBND huyện ban hành nội quy ra, vào làm việc trong Kho Lưu trữ huyện Hoài Nhơn

UBND HUYỆN BAN HÀNH NỘI QUY RA, VÀO LÀM VIỆC TRONG KHO LƯU TRỮ HUYỆN HOÀI NHƠN 

 

Ngày 14/11/2016, UBND huyện Hoài Nhơn ban hành Quyết định số 7849/QĐ-UBND về  Nội quy ra, vào và làm việc trong Kho Lưu trữ huyện. Nội dung cụ thể như sau:

 

Nhằm quản lý và sử dụng tốt các loại hồ sơ, tài liệu trong Kho Lưu trữ huyện Hoài Nhơn, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan và công chức quản lý Kho Lưu trữ huyện, chấp hành tốt các quy định sau:

1. Thời gian làm việc:

Làm việc vào ngày thứ 3thứ 5 hàng tuần

Sáng: Từ 7h30 đến 11 giờ 00

Chiều: Từ 13h30 đến 17 giờ 00

Ngoài giờ làm việc không được vào Kho Lưu trữ khi chưa có ý kiến của Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Hoài Nhơn

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mượn, tham khảo, trích lục hồ sơ, tài liệu, phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện (đối với các tài liệu đặc biệt quý hiếm và tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước phải được sự đồng ý của lãnh đạo UBND huyện). Đồng thời tuân thủ các quy định về việc giao nhận, trích lục, sao chụp, các loại bản đồ, hồ sơ, tài liệu.

3. Người không có trách nhiệm không được vào Kho Lưu trữ.

4. Tuyệt đối không được hút thuốc lá, đem chất dễ cháy, dễ nổ và dụng cụ phát tia lửa vào trong Kho Lưu trữ.

5. Khi có sự cố hư hỏng, mất mát hồ sơ, tài liệu, thủ kho phải kịp thời báo cáo cho lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện xem xét và xử lý.

6. Công chức phụ trách quản lý kho có trách nhiệm sắp xếp ngăn nắp, vệ sinh, kiểm tra chất lượng tài liệu trong Kho Lưu trữ theo quy định.

7. Kiểm tra thiết bị điện trước, sau khi ra, vào Kho Lưu trữ./.

 File đính kèm:

 QĐ số 7849/QĐ-UBND ngày 14/11/2016.

 
Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức cấp xã năm 2016

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2016 

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện Hướng dẫn số 1524/HD-SNV ngày 03/12/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức,

Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn một số nội dung về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức cấp xã năm 2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI

Đối tượng đánh giá và phân loại gồm cán bộ, công chức xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã), cụ thể:

1. Cán bộ cấp xã gồm các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

2. Công chức cấp xã gồm các chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự; Trưởng Công an; Văn phòng - thống kê;  Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn ) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

II. THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

Thời điểm đánh giá và phân loại cán bộ, công chức cấp xã năm 2016 hoàn thành trước ngày 05/12/2016

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Nội dung về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức cấp xã năm 2016 được thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Hướng dẫn số 1524/HD-SNV ngày 03/12/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định và Công văn số 260/NV-XDCQ ngày 17/10/2016 của Phòng Nội vụ huyện. (Có văn bản đính kèm)

IV. THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Đảng ủy các xã, thị trấn lập Hồ sơ đề nghị đánh giá và phân loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, phân loại gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy trước ngày 10/12/2016. Thành phần hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục VI.2 của Công văn số 260/NV-XDCQ ngày 17/10/2016 của Phòng Nội vụ huyện.

2. Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức đánh giá, phân loại công chức, người lao động theo đúng các quy định hiện hành và nội dung theo hướng dẫn.

3.  UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, người lao động cấp xã năm 2016 về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ). Báo cáo bằng văn bản kèm theo Mẫu số THKQ - 01, THKQ-02 (qua đường văn bản và File qua địa chỉ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )  chậm nhất ngày 15/12/2016 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Nội vụ theo quy định.

4. Việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức phải căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng thực chất. Đối với công chức cấp xã, sau khi tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại, nếu có trường hợp đánh giá, xếp loại chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, Phòng Nội vụ sẽ tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị UBND xã, thị trấn tổ chức họp đánh giá và phân loại lại đảm bảo đúng quy định.

Trên đây là nội dung hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức cấp xã năm 2016, Phòng Nội vụ kính đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn quan tâm tổ chức thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Phòng Nội vụ để phối hợp, thống nhất thực hiện./. 

 File đính kèm:

 Các Văn bản liên quan:

 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ

 Hướng dẫn số 1524/HD-SNV của Sở Nội vụ

 Công văn số 260/NV-XDCQ của Phòng Nội vụ

 Mẫu tự đánh giá của CB, CC cấp xã:              

 Mẫu số 01: Bảng tự đánh giá, phân loại của cán bộ

 Mẫu số 02: Bảng tự đánh giá, phân loại của công chức

 Mẫu báo cáo kết quả đánh giá, phân loại CBCC cấp xã:

 Mẫu THKQ-01, THKQ-02: Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại CB, CC

 
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT huyện năm học 2016-2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI NHƠN NĂM HỌC 2016-2017 

 

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/6/2016 của UBND huyện Hoài Nhơn về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017.

Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2016-2017. Cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG, NỘI DUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Tải Thông báo số 232/TB-UBND ngày 19/9/2016 của UBND huyện Hoài Nhơn và bảng nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017để biết chi tiết

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Thời gian: Bán và nhận hồ sơ dự tuyển kể từ ngày 20/9/2016 đến ngày 09/10/2016 (kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật).

Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Hoài Nhơn (Số 04 đường 28/3, TT.Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định).

Số điện thoại liên hệ: 0563.561.760.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN:

1. Hình thức

Xét tuyển đặc cách và xét tuyển đối với các thí sinh không thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách.

2. Nội dung:

2.1. Xét tuyển đặc cách

+ Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của đơn vị sự nghiệp

+ Kiểm tra, sát hạch:

Đối với giáo viên: Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành soạn giáo án để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Đối với các chức danh khác: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

2.2. Xét tuyển đối với các thí sinh không thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách

a) Đối với giáo viên:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành soạn giáo án để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Đối với các chức danh khác:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

Lưu ý: Thí sinh được sử dụng giáo trình, sách giáo khoa và các đồ dùng dạy học có liên quan đến bài giảng để tham khảo, không được sử dụng giáo án hoặc đề cương bài giảng trong quá trình làm bài kiểm tra sát hạch

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ÔN TẬP XÉT TUYỂN:

Ủy ban nhân dân huyện sẽ có thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức ôn tập xét tuyển sau.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan và thi sinh biết./.

 File đính kèm

 Thông báo số 232/TB-UBND ngày 19/9/2016 của UBND huyện Hoài Nhơn

 Bảng nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017.

 QĐ 2700/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định

 
Thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng kỹ năng cho công chức Tài chính - Kế toán xã

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHO CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN XÃ

Thực hiện Thông báo số 1255/TB-SNV ngày 12/9/2016 của Sở Nội vụ về việc triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho công chức Tài chính – Kế toán xã. Phòng Nội vụ huyện thông báo triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho công chức Tài chính – Kế toán xã. cụ thể như sau:

a) Thời gian học: 03 ngày

- Lớp thứ nhất: Từ ngày 19-21/9/2016; khai giảng lúc 07h30 ngày 19/9/2016. Danh sách cụ thể gồm:

1. Nguyễn Toàn – Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Sơn

2. Võ Văn Thọ - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Châu

3. Nguyễn Văn An - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Châu Bắc

4. Lê Trung Hậu - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Phú

5. Võ Xuân Năng - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Hảo

6. Phan Ngọc Nhất - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Tam Quan Bắc

7. Nguyễn Thị Huệ - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Tam Quan Nam

- Lớp thứ hai: Từ ngày 21-23/9/2016; khai giảng lúc 07h30 ngày 21/9/2016. Danh sách cụ thể gồm:

1. Trần Văn Quan - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Thanh Tây

2. Trần Văn Diệp – Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Thanh

3. Tôn Thanh Quang – Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Hương

4. Dương Thanh Lễ - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Tân

5. Trần Thanh Thể - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Đức

6. Nguyễn Văn Phố - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Xuân

7. Mai Văn Toàn – Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Mỹ

8. Phạm Với – Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Hải

b) Địa điểm học: Nhà khách Thành ủy Quy Nhơn, số 28 Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn

c) Kinh phí: Công chức xã tham gia các lớp bồi dưỡng được hỗ trợ tiền ăn theo Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh; tiền đi lại, thuê chỗ ở do UBND các xã thanh toán theo quy định hiện hành của Nhà nước

Đề nghị UBND các xã, thị trấn sắp xếp, bố trí công việc để công chức tập trung tham gia lớp bồi dưỡng đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trường hợp công chức được thông báo triệu tập nhưng không tham gia lớp bồi dưỡng, đề nghị các địa phương thông báo cho Phòng Nội vụ và gửi danh sách thay đổi, bổ sung công chức tham gia lớp bồi dưỡng đúng đối tượng quy định để Phòng Nội vụ phản hồi về Sở Nội vụ biết, theo dõi./.

File đính kèm:

TB số 1255/TB-SNV ngày 12/9/2016.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 28

LIÊN KẾT NHANH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lịch

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 4 khách Trực tuyến


 
cong ty thiet ke web may đồng phục học phát âm tiếng anh học thiết kế web bán thùng container thay man hinh iphone Căn hộ Green Valley thi cong phong karaoke