tai facebook

game android dich vu ke toan xu ly nuoc thanh lap cong ty

Phòng Nội vụ Hoài Nhơn - Số 04, đường 28/3, TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển NT,MN giai đoạn 2013-2020 tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN VỀ CÁC XÃ THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2013-2020 TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 02/7/2014, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Thông báo số 833/TB-SNV về việc tuyển chọn tri thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học để bố trí về làm công chức cấp xã của 15 xã thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án 500 (sau đây gọi tắt là Đội viên Đề án 500)

-Thông tin chi tiết truy cập Website của Sở Nội vụ tại liên kết:

http://snv.binhdinh.gov.vn/newsdetail.php?newsid=1727&id=116

File đính kèm:

Thông báo số 833/TB-SNV.

  Bảng nhu cầu tuyển dụng Đề án 500.

 
Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014

ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2014 

Để có cơ sở tham mưu UBND huyện lập nhu cầu để tổ chức tuyển dụng công chức xã, thị trấn sau khi có Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã do UBND tỉnh ban hành,

 

Phòng Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND 17 xã, thị trấn, căn cứ số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn được giao theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định, xác định chỉ tiêu cần tuyển dụng theo các chức danh công chức chuyên môn đối với từng xã, thị trấn (theo mẫu đính kèm).

Đề nghị UBND xã, thị trấn đăng ký nhu cầu và gửi về Phòng Nội vụ (kèm theo file điện tử gửi qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) trước ngày 20/7/2014 để tổng hợp.

* Các điểm lưu khi xác định nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã:

- Về số lượng công chức: Biên chế để bố trí các chức danh công chức cấp xã tối đa là 13 người đối với xã loại 1; 11 người đối với xã loại 2.

- Về định hướng bố trí công chức: Mỗi chức danh công chức đều phải có người đảm nhiệm. Tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ, khối lượng, nội dung và tính chất công việc của mỗi chức danh để bố trí cho phù hợp, một chức danh có thể bố trí nhiều người đảm nhiệm.

+ Các chức danh bố trí ít nhất 01 người: Trưởng Công an (nơi chưa có công an chính quy), Chỉ huy Trưởng Quân sự, Tài chính – kế toán, Văn phòng – thống kế, Tư pháp – hộ tịch.

+ Các chức danh bố trí ít nhất 02 người: Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã), Văn hóa – xã hội.

+ Sau khi bố trí theo định hướng trên, nếu còn biên chế thì thùy theo yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, thị trấn mà bố trí thêm người cho các chức danh: Tư pháp – hộ tịch, Văn phòng – thống kê, Tài chính – kế toán, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã).

File đính kèm:

Công văn số 136/NV-XDCQ.

Mẫu Đăng ký.

 
Bố trí số lượng Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2014-2016

CÔNG VĂN VỀ VIỆC BỐ TRÍ SỐ LƯỢNG PHÓ TRƯỞNG THÔN, KHỐI PHỐ NHIỆM KỲ 2014 - 2016 

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 4, Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh,

Theo đề nghị của UBND các xã, thị trấn về số lượng Phó Trưởng thôn, khối phố bố trí trong nhiệm kỳ 2014-2016, UBND huyện Hoài Nhơn đồng ý cho 27 thôn, khối phố thuộc 08 xã, thị trấn gồm: Hoài Mỹ, Hoài Hảo, Tam Quan Bắc, Hoài Châu, Hoài Hương, Hoài Tân, Tam Quan Nam và thị trấn Bồng Sơn được bầu 02 Phó Trưởng thôn, khối phố trong nhiệm kỳ 2014-2016 (Có danh sách cụ thể kèm theo).

Đề nghị UBND xã, thị trấn có tên trong danh sách phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cùng cấp chỉ đạo công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử để tiến hành bầu cử đảm bảo số lượng Phó Trưởng thôn, khối phố theo quy định./.

 

DANH SÁCH THÔN, KHỐI PHỐ THUỘC XÃ, THỊ TRẤN

BỐ TRÍ 02 PHÓ TRƯỞNG THÔN, KHỐI PHỐ NHIỆM KỲ 2014-2016

(Kèm theo Công văn số 468 /UBND - NV ngày 30   tháng   6   năm 2014

của UBND huyện Hoài Nhơn)

———————

Số
TT

Tên thôn, khối phố

Xã, thị trấn

Số

hộ gia đình

Số lượng

Phó Trưởng thôn, KP

Nhiệm kỳ

2011-2014

Nhiệm kỳ

2014-2016

1

Khối 5

Thị trấn Bồng Sơn

602

2

2

2

Thôn Định Công

Xã Hoài Mỹ

516

2

2

3

Thôn Lộ Diêu

Xã Hoài Mỹ

525

2

2

4

Thôn Hội Phú

Xã Hoài Hảo

561

2

2

5

Thôn Phụng Du 1

Xã Hoài Hảo

514

2

2

6

Thôn Phụng Du 2

Xã Hoài Hảo

628

2

2

7

Thôn Tấn Thạnh 1

Xã Hoài Hảo

613

2

2

8

Thôn Tấn Thạnh 2

Xã Hoài Hảo

641

2

2

9

Thôn Công Thạnh

Xã Tam Quan Bắc

587

2

2

10

Thôn Tân Thành 1

Xã Tam Quan Bắc

609

2

2

11

Thôn Tân Thành 2

Xã Tam Quan Bắc

514

2

2

12

Thôn Thiện Chánh 1

Xã Tam Quan Bắc

525

2

2

13

Thôn Thiện Chánh 2

Xã Tam Quan Bắc

663

2

2

14

Thôn An Quý Bắc

Xã Hoài Châu

501

2

2

15

Thôn An Sơn

Xã Hoài Châu

561

2

2

16

Thôn Ca Công

Xã Hoài Hương

523

2

2

17

Thôn Đệ Đức 1

Xã Hoài Tân

787

1

2

18

Thôn Đệ Đức 2

Xã Hoài Tân

541

1

2

19

Thôn Đệ Đức 3

Xã Hoài Tân

1.015

1

2

20

Thôn Giao Hội 1

Xã Hoài Tân

507

1

2

21

Thôn Giao Hội 2

Xã Hoài Tân

798

1

2

22

Thôn An Dưỡng 1

Xã Hoài Tân

657

1

2

23

Thôn An Dưỡng 2

Xã Hoài Tân

650

1

2

24

Thôn Trung Hóa

Xã Tam Quan Nam

573

2

2

25

Thôn Tăng Long 2

Xã Tam Quan Nam

620

2

2

26

Thôn Cửu Lợi Đông

Xã Tam Quan Nam

525

2

2

27

Thôn Cửu Lợi Nam

Xã Tam Quan Nam

502

2

2

Danh sách gồm: 27 thôn, khối phố

  File đính kèm:

Công văn số 468/UBND-NV(*.doc)

Công văn số 468/UBND-NV(*.pdf)

 
Hướng dẫn trang trí phòng bỏ phiếu bầu cử Trưởng - phó thôn, khối phố

HƯỚNG DẪN TRANG TRÍ PHÒNG BỎ PHIẾU BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, KHỐI PHỐ

Nội dung công văn số 55/VHTT-VP ngày 22/5/2014 của Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện Hoài Nhơn hướng dẫn trang trí phòng bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn, khối phố và Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2014-2016:

Sơ đồ Phòng bỏ phiếu:

Cổng chào trước phòng bỏ phiếu:

 Khẩu hiệu tuyền truyền ngày bầu cử Trưởng thôn (khối phố) nhiệm kỳ 2014-2016:

1. Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2014-2016 !

2. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

3. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

File đính kèm: Công văn số 55/VHTT-VP (dbf)

 
BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Thực hiện Công văn số 603/SNV-TCBC ngày 14/5/2014 của Sở Nội vụ Bình Định về việc báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đơn vị sự nghiệp công lập,

Phòng Nội vụ đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hoài Nhơn thực hiện báo cáo thống kê chất lượng tại cơ quan đơn vị mình, tính đến thời điểm ngày 30/4/2014.

Vì yêu cầu thời gian gấp, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Phòng Nội vụ trước ngày 23/5/2014 đồng thời gửi kèm file Biểu mẫu (định dạng trên Microsoft Excel, bộ mã phông chữ Times New Roman) theo địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để Phòng Nội vụ tổng hợp trình UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

File đính kèm:

Công văn số 105/NV-TCCB

Mẫu báo cáo.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 9

LIÊN KẾT

LIÊN KẾT HỆ THỐNG

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 4 khách Trực tuyến