Phòng Nội vụ Hoài Nhơn - Số 04, đường 28/3, TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Thông báo đăng ký thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH, CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2014

Thực hiện Công văn số 355/SNV-CBCC ngày 01/4/2014 của Sở Nội vụ Bình Định về việc đăng ký thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014,

Phòng Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện rà soát các đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và các nội dung liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014 theo hướng dẫn tại Công văn số 956/BNV-CCVC ngày 24/3/2014 của Bộ Nội vụ và Công văn số 355/SNV-CBCC ngày 01/4/2014 của Sở Nội vụ Bình Định để đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2014.

Phòng Nội vụ thông báo để các cơ quan, phòng, ban biết, thực hiện việc đăng ký và gửi văn bản, hồ sơ về Phòng Nội vụ đến hết ngày 10/4/2014 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

Quá hạn nêu trên, cơ quan, phòng, ban không có văn bản đăng ký và hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ xem như không có đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2014./.

File đính kèm:

Công văn số 956/BNV-CCVC ngày 24/3/2014 của Bộ Nội vụ;

Công văn số 355/SNV-CBCC ngày 01/4/2014 của Sở Nội vụ;

Mẫu đăng ký.

 
Đăng ký tuyển tuyển sinh các lớp chuyển đổi kiến thức

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH CÁC LỚP CHUYỂN ĐỔI KIẾN THỨC ĐỂ DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2014   

Ngày 26/3/2014, Học viện hành chính khu vực miền trung có Công văn số 51/CSKVMT về việc tuyển sinh các lớp chuyển đổi kiến thức để dự thi trình độ Thạc sĩ năm 2014 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện;

Phòng Nội vụ huyện thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện thực hiện rà soát theo các tiêu chuẩn, yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị đối chiếu các quy định hiện hành và Công văn số 51/CSKVMT ngày 26/3/2014 của Học viện hành chính khu vực miền trung để đăng ký tuyển sinh các lớp chuyển đổi kiến thức dự thi trình độ Thạc sĩ năm 2014.

Phòng Nội vụ thông báo để các cơ quan, phòng, ban biết, thực hiện việc đăng ký và gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 08/4/2014 để Phòng tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện./.

File đính kèm: Công văn số 51/CSKVMT ngày 26/3/2014 của Học viện hành chính.

 
Triển khai đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên đại bàn tỉnh Bình Định. Căn cứ Hướng dẫn số 1264/HD-SNV ngày 26/11/2013 về “ Thực hiện Quy định và Bộ chỉ số theo dõi đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã”; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ, UBND các xã, thị trấn triển khai tự đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số cải cách hành chính cấp xã; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của xã, thị trấn báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm( riêng năm 2013 gửi trước ngày 25/01/2014).

2. Phòng Nội vụ: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai việc xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm trong phạm vi, trách nhiệm địa phương; tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định kết quả cải cách hành chính; thực hiện việc thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp hạng, phân loại chỉ số CCHC hàng năm của UBND các xã, thị trấn;

Giúp UBND huyện tự đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện. chậm nhất đến ngày 28/2 hàng năm, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm trước của UBND huyện; kết quả phân loại xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm trước của UBND huyện; kết quả phân loại xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm trước của UBND các xã, thị trấn gửi về Sở Nội vụ theo quy định.

Đề nghị Trưởng Phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Nội vụ (điện thoại 3861.018) để phối hợp thực hiện./.

Tải Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh.

Tải Hướng dẫn số 1264/HD-SNV ngày 26/11/2013 của Sở Nội vụ.

 
Quy định ngày nghỉ Lễ, tết năm 2014

QUY ĐỊNH NGÀY NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN, CÁC DỊP LỄ TRONG NĂM 2014

 

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần trong dịp nghỉ lễ, tết năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, trong dịp Tết Âm lịch, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ từ ngày 28/1/2014 (tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 5/2/2014 (tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch) và đi làm bù vào thứ Bảy ngày 25/1/2014 và thứ Bảy, ngày 8/2/2014. Như vậy, cán bộ công chức, viên chức được nghỉ liền 9 ngày liên tục từ ngày 28/1/2014 (tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 5/2/2014 (tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch).

Dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghỉ vào thứ Sáu, ngày 2/5/2014 và đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 26/4/2013. Tức là dịp nghỉ lễ này, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ thứ Tư, ngày 30/4/2014 đến hết Chủ nhật, ngày 4/5/2014. Tổng số ngày nghỉ của dịp này sẽ là 5 ngày liên tục.

Dịp nghỉ Ngày Quốc khánh 2/9, cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghỉ vào thứ Hai, ngày 1/9/2014 và đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 6/9/2014. Tức là dịp này, cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ thứ Bảy, ngày 30/8/2014 đến hết ngày thứ Ba, 2/9/2014. Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 4 ngày liên tục.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, trong các dịp nghỉ lễ, tết này đều có ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ. Vì vậy, việc hoán đổi ngày nghỉ như trên sẽ đảm bảo làm việc liền mạch vào tuần kế tiếp.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo việc thực hiện hoán đổi ngày nghỉ lễ, tết năm 2014.

Đồng thời, lưu ý, đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

(Nguồn: baodientu.chinhphu.vn)

 
Quy định báo cáo thống kê công tác văn thư - lưu trữ năm 2013

QUY ĐỊNH BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2013

Thực hiện Công văn số 1303/SNV - VTLT ngày 05/12/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 và Công văn số 1328/SNV - VTLT ngày 12/12/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2014.

Để tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ đúng thời gian quy định, Phòng Nội vụ huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban trực thuộc huyện thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 theo biểu mẫu đính kèm Thông tư 09/2013/TT - BNV ngày 31/10/2013 và ban hành danh mục hồ sơ cơ quan năm 2014 trên cơ sở các quy định và hướng dẫn hiện hành theo Thông tư 07/2012/TT - BNV ngày 22/11/2012.

Báo cáo và danh mục hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ huyện (qua bộ phận Lưu trữ) chậm nhất đến ngày 20/01/2014.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban trực thuộc huyện tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định./.

Mẫu báo cáo, thống kê tải tại đây.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 7

Lịch

LIÊN KẾT HỆ THỐNG

LIÊN KẾT

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 7 khách Trực tuyến