Phòng Nội vụ Hoài Nhơn - Số 04, đường 28/3, TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Giấy mời dự hội nghị triển khai công tác Nội vụ năm 2015c ngành Nội vụ năm 2014

GIẤY MỜI DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NỘI VỤ NĂM 2015

Đề nghị Văn phòng 02 xã Hoài SơnHoài Châu Bắc tải Giấy mời báo cáo lãnh đạo UBND xã dự Hội nghị triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2015 đối với xã được khen thưởng thành tích công tác chính quyền cơ sở năm 2014. Tải Giấy mời số 09/GM-SNV tại đây.

 

 

 

 
Đăng ký tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ               

Ngày 13/01/2015, Phòng Nội vụ nhận được Thông báo số 133/TB-HVCSPT ngày 23/12/2014 của Học viện chính sách và phát triển về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2015 (khóa 1) và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện;

Phòng Nội vụ huyện thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện thực hiện rà soát theo các tiêu chuẩn, yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị đối chiếu các quy định hiện hành và Thông báo số 133/TB-HVCSPT ngày 23/12/2014 của Học viện chính sách và phát triển để đăng ký dự tuyển.

Thông báo số 133/TB-HVCSPT ngày 23/12/2014 của Học viện chính sách và phát triển được đăng tải trên website của Phòng Nội vụ huyện, địa chỉ: http://pnvhoainhon.net.Phòng Nội vụ thông báo để các cơ quan, phòng, ban biết, thực hiện việc đăng ký và gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 22/01/2015 để Phòng tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện./.

File đính kèm:

Công văn số 16/NV-TCCB (doc)

Thông báo số 133/TB-HVCSPT (dbf)

 

 
Thông báo nhanh các xã, thị trấn

MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, THỊ TRẤN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ NỘI VỤ

Để kịp thời báo cáo Sở Nội vụ các biểu mẫu liên quan về thống kế số lượng Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Phòng Nội vụ đề nghị Bộ phận Văn phòng UBND các xã, thị trấn tải 02 biểu mẫu để trình ký và gửi lại phòng Nội vụ để báo cáo cấp trên.

- Biểu số 03.

- Biểu số 04.

Ghi chú: Các sai sót nếu có các xã, thị trấn tự điều chỉnh. Gửi Phòng Nội vụ 02 bản, xã, thị trấn lưu 01 bản.

 
Rà soát, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

HƯỚNG DẪN BỐ TRÍ, SẮP XẾP CÁC CHỨC DANH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, THỊ TRẤN 

 

Thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt đông không chuyên trách ở cấp xã; Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy định sửa đổi bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn,

 

Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 421/UBND-NV ngày 10/6/2014 về việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn, Phòng Nội vụ đề nghị UBND các xã, thị trấn, trên cơ sở quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí ở cấp xã, Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, UBND và các Đoàn thể ở cấp xã có Phương án bố trí, sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn vừa phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương vừa phù hợp với mức khoán quỹ phụ cấp theo quy định “Cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 20,3 tháng lương tối thiểu chung; Cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,6 tháng lương tối thiểu chung”.

Thực hiện việc bố trí kiêm nhiệm hợp lý các chức danh thuộc Đảng ủy, Mặt trận, các tổ chức Chính trị - xã hội và UBND cấp xã, ưu tiên bố trí người hoạt động không chuyên trách có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh, người có năng lực, kinh nghiệm đảm nhiệm các chức danh; Ưu tiên bố trí đủ các chức danh Phó Trưởng Công an, Phó Chỉ huy Trưởng quân sự theo quy định của pháp luật. Thời điểm phê duyệt Danh sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn kể từ ngày 01/01/2015.

Sau khi thống nhất phương án bố trí, sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách, UBND xã, thị trấn lập thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Tờ trình đề nghị kèm theo Hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 30/01/2015 để tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục, Hồ sơ đề nghị gồm:

- Tờ trình đề nghị của UBND xã, thị trấn (theo Mẫu 01)

- Danh sách đề nghị phê duyệt (theo Mẫu 02)

- Biên bản họp của Cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND và các Đoàn thể ở xã, thị trấn để thông qua phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách.

File đính kèm:

Công văn số 11/NV-XDCQ (.pdf)

Mẫu 01, Mẫu 02 kèm công văn (.doc)

 
Công văn trả lời các xã, thị trấn về xếp lương đối với cán bộ xã, thị trấn

CÔNG VĂN TRẢ LỜI VỀ TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, THỊ TRẤN

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Phòng Nội vụ nhận Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân xã Tam Quan Nam về việc đề nghị xếp ngạch bậc lương đối với công chức xã, Phòng Nội vụ có công văn trả lời, nội dung công văn như sau:


Tải Công văn số 236/NV-XDCQ tại đây

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 12

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 18 khách Trực tuyến


Chúng tôi khuyên bạn nên đi du lịch . Cụ thể là các tour du lịch hà giang và các tour du lịch hồ ba bể và sử dụng dịch vụ của hà nội open tourism tour du lịch hạ longdu lịch đảo cô tôdu lịch cô tôdu lịch đảo thanh lân các tour du lịch cát bà hoặc tour miền núi như du lịch sapa - du lịch thác bản giốc miền núi dân tộc du lịch mai châu - du lịch thung nai chúng tôi còn chuyên các tour du lịch nước ngoài như tour du lịch trung quốc - du lịch hàn quốc - du lịch nhật bản - du lịch thanh lân - du lịch hồ ba bể - du lịch hà giang - du lịch hạ long - du lịch hàn quốc - thuê xe du lịch - open bus - chợ tình khau vai - du lịch sapa - du lịch mộc châu