tai facebook

game android dich vu ke toan xu ly nuoc thanh lap cong ty

Phòng Nội vụ Hoài Nhơn - Số 04, đường 28/3, TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Thông báo cử cán bộ xã đi dự lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ XÃ DỰ LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ

Thực hiện Thông báo số 1147/TB-SNV ngày 16/9/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc thông báo triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã,

UBND huyện Hoài Nhơn thông báo cử cán bộ xã có tên sau đây về tham dự lớp bồi dưỡng trên:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ

1

Nguyễn Nam Hà

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Sơn

2

Đoàn Xuân Cát

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Phú

3

Phan Ngọc Trương

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoài Châu

4

Trần Đình Tý

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoài Châu Bắc

5

Nguyễn Hữu Thanh

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoài Hảo

6

Trần Quốc Khải

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Quan Bắc

7

Nguyễn Đình Ý

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Quan Nam

8

Trương Vĩnh Quốc

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoài Thanh

9

Đặng Châu Minh

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoài Thanh Tây

10

Phan Văn Sỹ

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoài Tân

11

Trần Văn Cường

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức

12

Đặng Quốc Bảo

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoài Mỹ

13

Phạm Vi Ai

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoài Hải

14

Lương Đình Phúc

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Hương

15

Phan Thanh Phong

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoài Xuân

1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 22/9/2014 đến ngày 24/9/2014, khai giảng lúc 8h00 ngày 22/9/2014

2. Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn.

3. Kinh phí: Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng do ngân sách tỉnh chi trả; UBND xã cử cán bộ dự lớp bồi dưỡng hỗ trợ tiền đi lại, thuê chỗ ở cho học viên theo quy định hiện hành của Nhà nước; Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm tiền ăn cho học viên.

Đề nghị UBND các xã bố trí cán bộ tham gia đúng thành phần và thời gian để khoá bồi dưỡng đạt kết quả tốt./.

Tải thông báo số 214/TB-UBND của UBND huyện tại đây

 

TÀI LIỆU, BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VÀ HỌP HĐND XÃ, THỊ TRẤN ĐỂ LẬP HỒ SƠ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ HOÀI NHƠN VÀ 05 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HOÀI NHƠN

A. Tài liệu liên quan:

Báo cáo số 118/BC-UBND ngày 16/9/2014 của UBND huyện Hoài Nhơn tóm tắt Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và 05 phường thuộc thị xã Hoài Nhơn. Tải tại đây.

Công văn số 181/NV-XDCQ ngày 19/9/2014. Tải tại đây.

Biểu mẫu kèm Công văn 181/NV-XDCQ:    Mẫu số 01 Mẫu số 02, Mẫu số 03

B. Biểu mẫu áp dụng đối với 12 xã: Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Phú, Hoài Châu Bắc, Hoài Hảo, Tam Quan Nam, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Hương, Hoài Xuân:

STT

Tên biểu mẫu

Nội dung biểu mẫu

Tên File

1

Mẫu BB-HNND02

Mẫu Biên bản họp nhân dân

Mau BB-HNND02.doc

2

Mẫu TH-XA02

Mẫu Tổng hợp ý kiến cử tri

Mau TH-XA02.doc

3

Mẫu BB-HĐND02

Mẫu Biên bản họp HĐND

Mau BB-HĐND02.doc

4

Mẫu NQ-HĐND02

Mẫu Nghị quyết HĐND

Mau NQ-HĐND02.doc

C. Biểu mẫu áp dụng đối với 05 xã, thị trấn gồm: Thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan, xã Hoài Tân, xã Hoài Đức:

STT

Tên biểu mẫu

Nội dung biểu mẫu

Tên File

1

Mẫu BB-HNND02

Mẫu Biên bản họp nhân dân

Mau BB-HNND01.doc

2

Mẫu TH-XA02

Mẫu Tổng hợp ý kiến cử tri

Mau TH-XA01.doc

3

Mẫu BB-HĐND02

Mẫu Biên bản họp HĐND

Mau BB-HĐND01.doc

4

Mẫu NQ-HĐND02

Mẫu Nghị quyết HĐND

Mau NQ-HĐND01.doc

Ghi chú: Các vướng mắc về biểu mẫu, đề nghị các xã, thị trấn liên hệ Phòng Nội vụ (Điện thoại 0563.861.643) để được hướng dẫn./.

 
Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014

ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2014 

Để có cơ sở tham mưu UBND huyện lập nhu cầu để tổ chức tuyển dụng công chức xã, thị trấn sau khi có Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã do UBND tỉnh ban hành,

 

Phòng Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND 17 xã, thị trấn, căn cứ số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn được giao theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định, xác định chỉ tiêu cần tuyển dụng theo các chức danh công chức chuyên môn đối với từng xã, thị trấn (theo mẫu đính kèm).

Đề nghị UBND xã, thị trấn đăng ký nhu cầu và gửi về Phòng Nội vụ (kèm theo file điện tử gửi qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) trước ngày 20/7/2014 để tổng hợp.

* Các điểm lưu khi xác định nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã:

- Về số lượng công chức: Biên chế để bố trí các chức danh công chức cấp xã tối đa là 13 người đối với xã loại 1; 11 người đối với xã loại 2.

- Về định hướng bố trí công chức: Mỗi chức danh công chức đều phải có người đảm nhiệm. Tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ, khối lượng, nội dung và tính chất công việc của mỗi chức danh để bố trí cho phù hợp, một chức danh có thể bố trí nhiều người đảm nhiệm.

+ Các chức danh bố trí ít nhất 01 người: Trưởng Công an (nơi chưa có công an chính quy), Chỉ huy Trưởng Quân sự, Tài chính – kế toán, Văn phòng – thống kế, Tư pháp – hộ tịch.

+ Các chức danh bố trí ít nhất 02 người: Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã), Văn hóa – xã hội.

+ Sau khi bố trí theo định hướng trên, nếu còn biên chế thì thùy theo yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, thị trấn mà bố trí thêm người cho các chức danh: Tư pháp – hộ tịch, Văn phòng – thống kê, Tài chính – kế toán, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã).

File đính kèm:

Công văn số 136/NV-XDCQ.

Mẫu Đăng ký.

 
BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Thực hiện Công văn số 603/SNV-TCBC ngày 14/5/2014 của Sở Nội vụ Bình Định về việc báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đơn vị sự nghiệp công lập,

Phòng Nội vụ đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hoài Nhơn thực hiện báo cáo thống kê chất lượng tại cơ quan đơn vị mình, tính đến thời điểm ngày 30/4/2014.

Vì yêu cầu thời gian gấp, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Phòng Nội vụ trước ngày 23/5/2014 đồng thời gửi kèm file Biểu mẫu (định dạng trên Microsoft Excel, bộ mã phông chữ Times New Roman) theo địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để Phòng Nội vụ tổng hợp trình UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

File đính kèm:

Công văn số 105/NV-TCCB

Mẫu báo cáo.

 
Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch CC, cơ cấu VC theo chức danh nghề nghiệp và xây dựng Đề án vị trí việc làm

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Ngày 05/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2014 và thay thế Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008, Nghị định 12/2010/NĐ-CP ngày 26/2/2010 của Chính phủ.

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, Phòng Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ cơ cấu tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ làm cơ sở để xác định cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và xây dựng Đề án vị trí việc làm tại cơ quan, đơn vị.

Kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

File đính kèm:

Công văn số 99/NV-TCCB;

  Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 8

LIÊN KẾT

LIÊN KẾT HỆ THỐNG

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 15 khách Trực tuyến