Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Về việc triển khai thực hiện tuyển sinh theo chế cử tuyển

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TUYỂN SINH THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN 

Theo Hướng dẫn số 800/HD-SNV ngày 16/6/2016 về tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp theo chế độ cử tuyển; Công văn số 811/SNV-CCVC ngày 20/6/2016 về việc triển khai đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ Hướng dẫn số 800/HD-SNV ngày 16/6/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời rà soát yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương, hàng năm đăng ký chỉ tiêu  tuyển sinh theo chế độ cử tuyển và gửi về UBND huyện (qua Phòng nội vụ) trước ngày 01/4 để UBND huyện tổng hợp, đăng ký UBND tỉnh theo quy định.

Đối với năm 2016, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo chế độ cử tuyển và gửi về UBND huyện trước ngày 01/7/2016.

2. Sau khi UBND huyện thông báo kết quả phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai cho thí sinh lập hồ sơ đăng ký tuyển sinh theo chế độ cử tuyển theo Hướng dẫn số 800/HD-SNV ngày 16/6/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ và nộp về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh cử tuyển theo quy định./.

 File đính kèm:

 Công văn số 496/UBND-NV ngày 23/6/2016 của Phòng Nội vụ.

 Công văn số 811/SNV-CCVC ngày 20/6/2016, Hướng dẫn số 800/HD-SNV ngày 16/6/2016 của Sở Nội vụ.

 
Hướng dẫn thủ tục đề nghị phê chuẩn CT, PCT UBND cấp xã NK 2016-2021

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ, THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2016-2021 

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND, Phòng Nội vụ hướng dẫn thủ tục đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Sau kỳ họp lần thứ nhất của HĐND cùng cấp, UBND xã, thị trấn lập hồ sơ đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021 (số lượng 02 bộ) gửi về UBND huyện 01 bộ, Phòng Nội vụ 01 bộ; Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị của Thường trực HĐND xã, thị trấn kèm theo danh sách trích ngang người được đề nghị phê chuẩn;

- Nghị quyết của HĐND về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND;

- Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND;

- Văn bản thông báo ý kiến về nhân sự của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C -2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ) của người được đề nghị phê chuẩn;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ) của người được đề nghị phê chuẩn.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Phòng Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.

Phòng Nội vụ đề nghị Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn thực hiện./.

 File đính kèm:

 Công văn số 173/NV-XDCQ ngày 22/6/2016 của Phòng Nội vụ

 
V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁC CƠ QUAN, PHÒNG, BAN 

 Thực hiện Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Hoài Nhơn.

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị mình theo Danh mục vị trí việc làm và ngạch công chức tối thiếu ban hành kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

2. Trên cơ sở thực hiện rà soát theo các tiêu chuẩn, yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng vị trí việc làm được phê duyệt

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban nghiêm túc thực hiện và gửi Đề án vị trí việc làm về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) trước ngày 28/6/2016./.

 File đính kèm:

 CV số 480/UBND-NV ngày 16/6/2016.

 QĐ số 1580/QĐ-UBND ngày 11/5/2016.

 
Hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021

Công văn của Thường trực HĐND huyện hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 

 File đính kèm:

 Công văn số 40/TTHĐND ngày 10/6/2016;

 Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016.

 
Hướng dẫn kỳ họp lần thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

HƯỚNG DẪN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ NHẤT HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Để hướng dẫn các địa phương chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Văn bản số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

 File đính kèm:

 Tải Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 tại đây

 Tải Phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 tại đây

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 26

LIÊN KẾT NHANH

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lịch

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 15 khách Trực tuyến


 
bán

laptop cu

tphcm và thu mua laptop cũ giá rẻ day hoc thiet ke web gia re tai tphcm đồng thời ban can ho chung cu gia re quan thu duc gia re ban chung cu opal thu duc gia re ban thi cong phong karaoke tphcm bi quyet cách dạy con ngoan tot nhat huong dan cách làm đẹp tự nhiên tot nhat mua ban rao vat chung cu tphcm mua ban rao vat gia lai lam bang hieu quang cao tai tphcm ban dan piano gia re tphcm cay tieu lot ban can ho dat gia thu duc gia cong co inox han tong hop nhung cau noi hay nhat tong hop nhung cau noi hay cuoc song hang ngay gia cong chu inox dep bán bán đàn piano tại tphcm bán mat ong rung nguyen chat tphcm

bán dan piano tại tphcm

những câu danh ngon cuoc song hay nhất dac san que huong

bao cuoc song

cong ty dich vu seo gia re tphcm Bindo.vn chuyên cung cấp giấy dán tường giá rẻ đẹp tại tphcm

gym cho nữ

giới thiệucông ty may đồng phục giá rẻ may dong phuc cong nhan may nghe len tranh decal dán tường trang trí phòng khách đẹp rẻ tại tphcm my pham
bao phu nu
kem tri mun
ban ban chung cu gia re tphcm gia re bi quyet cách dạy con ngoan tot nhat huong dan cách làm đẹp tự nhiên tot nhat

bep cong nghiep

Chóng mặt

Choáng váng

Căn hộ vinhomes Golden River

tên gọi khác của

vinhomes ba son

công ty thám tử sài gòn dich vu tham tu của các trường đại học lớn nhất đang sử dụng

Dịch vụ seo tổng thể

đều có tại chuyên mục MacCoffee - Café Phố Chụp ảnh cưới bảng giá chụp ảnh cưới  vành xe đạp nhôm định hình Café Phố Sữa Đá cho thuê căn hộ quận 2 căn hộ dịch vụ quận 3 Nội thất hòa phát nội thất gia đình tại Chụp ảnh cưới đẹp tại hội an

Tuyển sinh thạc sĩ

của

Tuyển sinh 247

của

Báo giáo dục

cũng như sản phẩm tốt bột trà xanh bảo lộc đang được bán công khai và sử dụng tốt

Dịch vụ seo

. còn khi muốn tìm nhôm công nghiệp tại sửa máy lạnh và dịch vụ sửa máy lạnh quận 3

gốm bát tràng xuất khẩu

cũng là một cơ quan khác của gốm sứ bát tràng xuất khẩu uy tín nhất tphcm.. . Một vấn đề thong cong nghet quan 3 và thong cong nghet là một dịch vụ uy tín nhất trong lĩnh vực sửa máy lạnh gốm sứ bát tràng của mai ngọc bích chứ nhỉ gom su bat trang không phải là ngoại lệ về hyundai thanh hóa lap dat camera quan sát bình dương không phải là ngoại lệ về