Phòng Nội vụ Hoài Nhơn - Số 04, đường 28/3, TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

máy đo nhiệt độ máy đo độ ồn máy đo ánh sáng áo sơ mi công sở áo sơ mi nữ đẹp áo sơ mi nữ hàn quốc chân váy đẹp đầm công sở đẹp váy công sở đẹp đầm dự tiệc áo khoác phao nữ áo khoác phao nữ áo khoác dạ dáng dài áo khoác dạ dáng ngắn
Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức cấp xã năm 2016

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2016 

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện Hướng dẫn số 1524/HD-SNV ngày 03/12/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức,

Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn một số nội dung về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức cấp xã năm 2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI

Đối tượng đánh giá và phân loại gồm cán bộ, công chức xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã), cụ thể:

1. Cán bộ cấp xã gồm các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

2. Công chức cấp xã gồm các chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự; Trưởng Công an; Văn phòng - thống kê;  Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn ) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

II. THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

Thời điểm đánh giá và phân loại cán bộ, công chức cấp xã năm 2016 hoàn thành trước ngày 05/12/2016

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Nội dung về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức cấp xã năm 2016 được thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Hướng dẫn số 1524/HD-SNV ngày 03/12/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định và Công văn số 260/NV-XDCQ ngày 17/10/2016 của Phòng Nội vụ huyện. (Có văn bản đính kèm)

IV. THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Đảng ủy các xã, thị trấn lập Hồ sơ đề nghị đánh giá và phân loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, phân loại gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy trước ngày 10/12/2016. Thành phần hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục VI.2 của Công văn số 260/NV-XDCQ ngày 17/10/2016 của Phòng Nội vụ huyện.

2. Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức đánh giá, phân loại công chức, người lao động theo đúng các quy định hiện hành và nội dung theo hướng dẫn.

3.  UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, người lao động cấp xã năm 2016 về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ). Báo cáo bằng văn bản kèm theo Mẫu số THKQ - 01, THKQ-02 (qua đường văn bản và File qua địa chỉ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )  chậm nhất ngày 15/12/2016 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Nội vụ theo quy định.

4. Việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức phải căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng thực chất. Đối với công chức cấp xã, sau khi tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại, nếu có trường hợp đánh giá, xếp loại chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, Phòng Nội vụ sẽ tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị UBND xã, thị trấn tổ chức họp đánh giá và phân loại lại đảm bảo đúng quy định.

Trên đây là nội dung hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức cấp xã năm 2016, Phòng Nội vụ kính đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn quan tâm tổ chức thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Phòng Nội vụ để phối hợp, thống nhất thực hiện./. 

 File đính kèm:

 Các Văn bản liên quan:

 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ

 Hướng dẫn số 1524/HD-SNV của Sở Nội vụ

 Công văn số 260/NV-XDCQ của Phòng Nội vụ

 Mẫu tự đánh giá của CB, CC cấp xã:              

 Mẫu số 01: Bảng tự đánh giá, phân loại của cán bộ

 Mẫu số 02: Bảng tự đánh giá, phân loại của công chức

 Mẫu báo cáo kết quả đánh giá, phân loại CBCC cấp xã:

 Mẫu THKQ-01, THKQ-02: Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại CB, CC

 
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT huyện năm học 2016-2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI NHƠN NĂM HỌC 2016-2017 

 

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/6/2016 của UBND huyện Hoài Nhơn về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017.

Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2016-2017. Cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG, NỘI DUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Tải Thông báo số 232/TB-UBND ngày 19/9/2016 của UBND huyện Hoài Nhơn và bảng nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017để biết chi tiết

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Thời gian: Bán và nhận hồ sơ dự tuyển kể từ ngày 20/9/2016 đến ngày 09/10/2016 (kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật).

Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Hoài Nhơn (Số 04 đường 28/3, TT.Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định).

Số điện thoại liên hệ: 0563.561.760.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN:

1. Hình thức

Xét tuyển đặc cách và xét tuyển đối với các thí sinh không thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách.

2. Nội dung:

2.1. Xét tuyển đặc cách

+ Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của đơn vị sự nghiệp

+ Kiểm tra, sát hạch:

Đối với giáo viên: Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành soạn giáo án để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Đối với các chức danh khác: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

2.2. Xét tuyển đối với các thí sinh không thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách

a) Đối với giáo viên:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành soạn giáo án để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Đối với các chức danh khác:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

Lưu ý: Thí sinh được sử dụng giáo trình, sách giáo khoa và các đồ dùng dạy học có liên quan đến bài giảng để tham khảo, không được sử dụng giáo án hoặc đề cương bài giảng trong quá trình làm bài kiểm tra sát hạch

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ÔN TẬP XÉT TUYỂN:

Ủy ban nhân dân huyện sẽ có thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức ôn tập xét tuyển sau.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan và thi sinh biết./.

 File đính kèm

 Thông báo số 232/TB-UBND ngày 19/9/2016 của UBND huyện Hoài Nhơn

 Bảng nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017.

 QĐ 2700/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định

 
Thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng kỹ năng cho công chức Tài chính - Kế toán xã

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHO CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN XÃ

Thực hiện Thông báo số 1255/TB-SNV ngày 12/9/2016 của Sở Nội vụ về việc triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho công chức Tài chính – Kế toán xã. Phòng Nội vụ huyện thông báo triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho công chức Tài chính – Kế toán xã. cụ thể như sau:

a) Thời gian học: 03 ngày

- Lớp thứ nhất: Từ ngày 19-21/9/2016; khai giảng lúc 07h30 ngày 19/9/2016. Danh sách cụ thể gồm:

1. Nguyễn Toàn – Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Sơn

2. Võ Văn Thọ - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Châu

3. Nguyễn Văn An - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Châu Bắc

4. Lê Trung Hậu - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Phú

5. Võ Xuân Năng - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Hảo

6. Phan Ngọc Nhất - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Tam Quan Bắc

7. Nguyễn Thị Huệ - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Tam Quan Nam

- Lớp thứ hai: Từ ngày 21-23/9/2016; khai giảng lúc 07h30 ngày 21/9/2016. Danh sách cụ thể gồm:

1. Trần Văn Quan - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Thanh Tây

2. Trần Văn Diệp – Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Thanh

3. Tôn Thanh Quang – Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Hương

4. Dương Thanh Lễ - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Tân

5. Trần Thanh Thể - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Đức

6. Nguyễn Văn Phố - Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Xuân

7. Mai Văn Toàn – Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Mỹ

8. Phạm Với – Công chức Tài chính – Kế toán, UBND xã Hoài Hải

b) Địa điểm học: Nhà khách Thành ủy Quy Nhơn, số 28 Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn

c) Kinh phí: Công chức xã tham gia các lớp bồi dưỡng được hỗ trợ tiền ăn theo Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh; tiền đi lại, thuê chỗ ở do UBND các xã thanh toán theo quy định hiện hành của Nhà nước

Đề nghị UBND các xã, thị trấn sắp xếp, bố trí công việc để công chức tập trung tham gia lớp bồi dưỡng đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trường hợp công chức được thông báo triệu tập nhưng không tham gia lớp bồi dưỡng, đề nghị các địa phương thông báo cho Phòng Nội vụ và gửi danh sách thay đổi, bổ sung công chức tham gia lớp bồi dưỡng đúng đối tượng quy định để Phòng Nội vụ phản hồi về Sở Nội vụ biết, theo dõi./.

File đính kèm:

TB số 1255/TB-SNV ngày 12/9/2016.

 
Báo cáo danh sách cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

BÁO CÁO DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH  ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC CHỨC DANH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP Xà

 

Thực hiện Công văn số 1097/SNV-XDCQ ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc báo cáo danh sách cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách,

 

Phòng Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo Danh sách cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và thôn, khối phố (theo Mẫu đính kèm) gửi về Phòng Nội vụ bằng văn bản (đồng thời gửi file qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) trước ngày 31/8/2016 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ phục vụ cho việc xây dựng Đề án sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./.

 File đính kèm:

 Công văn số 222/NV-XDCQ 

 Mẫu báo cáo 

 
V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

Thực hiện Hướng dẫn số 1012/HD-SNV ngày 29/72016 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các Phòng: Quản lý đô thị, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện căn cứ Hướng dẫn số 1012/HD-SNV ngày 29/7/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định lập danh sách theo Mẫu số 02, 03, và các thủ tục hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức của cơ quan, đơn vị mình được quy định tại Điểm 5 của Hướng dẫn gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 12/8/2016 để UBND huyện lập thủ tục đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt đúng thời hạn quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổng hợp, phản ánh về phòng Nội vụ để xem xét , giải quyết./.

 File đính kèm:

 Hướng dẫn số 1012/HD-SNV ngày 29/7/2016.

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 28

LIÊN KẾT NHANH

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lịch

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 7 khách Trực tuyến


 
cong ty thiet ke web may đồng phục học phát âm tiếng anh học thiết kế web bán thùng container thay man hinh iphone Căn hộ Green Valley thi cong phong karaoke